Spelregels personenwagens

SPELREGELS VRACHTWAGENS »

Om het TurboPartnerPro programma voor personenwagen (< 3.5t) mogelijk te maken gelden onderstaande spelregels.

 1. Turbo registratie
  1. Het registreren van een turbo moet altijd tijdens kantooruren vóór montage worden gedaan.
  2. De e-mail met bevestiging van de registratie moet op verzoek kunnen worden getoond.
  3. Turbo’s Hoet mag registraties zonder opgaaf van reden blokkeren waardoor alle garantievoorwaarden vervallen.
 2. GeenGezeurGarantie
  1. Per kenteken of chassisnummer kan eenmaal aanspraak worden gedaan op de GeenGezeurGarantie.
  2. Per Handling Unit (HU) nummer mag maximaal eenmaal aanspraak worden gedaan op de GeenGezeurGarantie.
  3. Geldig tot 12 maanden na registratie.
  4. Eigen creditnota’s voor vervangende turbo’s worden niet geaccepteerd. Alleen via de online garantieprocedure, wordt er een gratis vervangende turbo geleverd door Turbo’s Hoet.
  5. Zodra er een defect of klacht aan een door Turbo’s Hoet geleverde turbo wordt geconstateerd, moet deze altijd online worden gemeld. Garantieclaims die op andere wijze worden aangemeld worden niet geaccepteerd.
  6. Op de GeenGezeurGarantie kan alleen aanspraak gemaakt worden door de turbospecialist die de turbo bij montage heeft geregistreerd.
 3. TurboPartnerPro
  1. U bent TurboPartnerPro als minimaal 1 van uw turbospecialisten een geldig certificaat heeft. 
  2. Uw TurboPartnerPro-lidmaatschap is 1 jaar geldig. Vier keer per jaar ontvangen uw turbospecialisten korte informatie over turbo-gerelateerde onderwerpen en beantwoorden daar een aantal vragen over. Zijn alle onderwerpen binnen 1 jaar gevolgd dan wordt uw lidmaatschap met een jaar verlengd.
  3. Turbo’s Hoet behoudt zich het recht voor de inhoud van het TurboPartnerPro programma of het lidmaatschap op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande melding. Turbo’s Hoet kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen.
  4. Turbo’s Hoet mag uw lidmaatschap zonder opgaaf van reden per direct opzeggen.
 4. TurboInsurance
  1. Alleen geldig voor TurboPartnerPro met 1 of meerdere turbospecialisten in dienst met een geldig certificaat.
  2. Geldig tot 12 maanden na registratie met een maximum van 50.000 gereden kilometers.
  3. De vergoeding geldt alleen voor de montage- en demontage-uren van een turbo. Overige kosten worden niet vergoed.
  4. Per kenteken of chassisnummer mag maximaal eenmaal aanspraak worden gedaan.
  5. Per HU nummer mag maximaal eenmaal aanspraak worden gedaan.
  6. Het aantal arbeidsuren wordt bepaald door OE-tijden van de fabrikant en wordt geleverd door TecRMI. Over het vastgelegde aantal arbeidsuren kan niet worden onderhandeld.
  7. Uitkering arbeidsloon TurboPartnerPro Brons, Zilver of Goud respectievelijk .: EUR 40, EUR 50 of EUR 60 ex. BTW per uur met een maximum van respectievelijk EUR 400, EUR 500 of EUR 600 ex. BTW.
  8. Eigen facturen van deelnemende bedrijven voor vergoeding van de arbeidsuren worden niet verwerkt.
  9. Op vergoeding van het arbeidsloon kan alleen aanspraak gedaan worden door de TurboPartnerPro die de turbo bij montage heeft geregistreerd.
 5. Algemeen
  1. Voertuigen die worden gebruikt t.b.v. de autosport zijn uitgesloten voor de Geen Gezeur Garantie en TurboInsurance. 
  2. Voertuigen/motoren waarop tuning is toegepast zijn uitgesloten van de Geen Gezeur Garantie en TurboInsurance.
  3. Zoek maximaal 45 minuten naar de oorzaak terwijl de turbo nog gemonteerd zit op de motor en neem vervolgens eerst contact op met Turbo’s Hoet alvorens vervolgstappen te nemen.
  4. Indien de turbo zonder overleg met Turbo’s Hoet gedemonteerd wordt van de motor dan vervalt het recht op GeenGezeurGarantie en Turbo Insurance.
  5. U accepteert de algemene voorwaarden en deze spelregels als u gebruik maakt van de diensten van Turbo’s Hoet.
  6. Als mondelinge of schriftelijke instructies van Turbo’s Hoet aantoonbaar niet of onvoldoende zijn opgevolgd, dan vervallen alle garantievoorwaarden.
  7. Als aantoonbaar misbruik wordt gemaakt van de diensten van Turbo’s Hoet, vervallen alle garantievoorwaarden.
  8. Geen enkele data beschikbaar op de websites of mobiele app van Turbo’s Hoet mag worden opgeslagen of doorgegeven op welke manier ook (inbegrepen het scannen, fotokopiëren en elektronisch opslaan van gegevens) zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Turbo’s Hoet of een van haar onderliggende vennootschappen.
  9. De garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing in Nederland.

Registreer uw turbo

Registreer uw turbo voor de montage zodat we u direct ondersteuning kunnen geven.

TURBO REGISTREREN »