Privacy policy

Turbo’s Hoet, gevestigd aan De Wel 6b, 3871 MV te Hoevelaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Turbo’s Hoet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Turbo’s Hoet analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Turbo’s Hoet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit de formulieren op deze website:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Nieuwsbrief
U kunt zich op onze websites aanmelden voor onze nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief bieden wij u de mogelijkheid om zich af te melden. Afmelden kan ook door een mail te sturen naar info@th-group.eu, of door gebruik te maken van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Aanmelden voor Turbopartner programma (turbopartner.th-group.eu/aanmelden/)
Wanneer u zich aanmeldt voor het Turbopartner-programma, worden de gegevens beschermd opgeslagen in een database en opgenomen in ons e-mailarchief. In dit formulier wordt gevraagd naar uw grossier. Deze informatie gebruiken wij om trainingen te organiseren bij uw grossier. De gegevens die u in dit formulier invult kunnen worden gedeeld met uw grossier.

Turbo registreren (https://turbopartner.th-group.eu/registreren/)
Wanneer u een turbo registreert voor het Turbopartner-programma, worden de gegevens opgeslagen in ActiveCampaign en opgenomen in ons e-mail archief. Deze gegevens gebruiken wij om u binnen 30 minuten te bellen en u technische ondersteuning te bieden. In ActiveCampaign houden wij tevens uw registratie bij en kunnen we u bij een garantieclaim optimaal bedienen en voorzien van de garantie waar u recht op heeft.

Turbo garantieclaim (https://turbopartner.th-group.eu/garantieclaim/)
Wanneer u een garantieclaim indient voor een defecte turbo, worden de gegevens opgeslagen in ActiveCampaign en opgenomen in ons e-mailarchief. Het invullen van deze gegevens is alleen mogelijk voor bestaande klanten met een geldige registratie. Alle gevraagde gegevens hebben als doel uw garantieclaim zo correct mogelijk af te handelen en een eventuele claim uit te keren. Wij vragen u om deze reden ook om uw  bankrekeningnummer.

Algemene communicatie
Wanneer u ons e-mailt of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mailarchief. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Turbo’s Hoet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Turbo’s Hoet verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Turbo’s Hoet gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics en ActiveCampaign

Turbo’s Hoet past Google Analytics en ActiveCampaign toe om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruikmaken van haar website. Google Analytics en ActiveCampaign gebruiken cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden. Deze gegevens (waaronder uw IP-adres) worden verwerkt door Google en ActiveCampaign.

Wilt u niet dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, dan kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw browser gebruiken. U kunt deze add-on downloaden van de website van Google. (http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631)

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende maatregelen genomen ter bevordering van de privacy:

  • De opties om ‘Gegevens te delen’ zijn uitgeschakeld. .
  • IP-adressen worden anoniem gemaakt
  • Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Turbo’s Hoet. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@th-group.eu.

Voor de door ons uitgevoerde werkzaamheden c.q. verwijderingen, dan wel de via ons gegeven toegang tot uw gegevens, kunnen wij een vergoeding van de door ons gemaakte kosten in rekening brengen. Een dergelijke vergoeding zal te allen tijde redelijk zijn en zal de wettelijk toegestane bedragen niet overschrijden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Turbo’s Hoet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum en de persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, wanneer u suggesties heeft, als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@th-group.eu. Olaf Velthuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Turbo’s Hoet. Hij is te bereiken via olaf.velthuis@th-group.eu.

Contactgegevens:

Turbo’s Hoet
De Wel 6b
3871 MV
Hoevelaken
033 247 3090

https://www.th-group.eu/nl/turbos