Spelregels personenwagens

Om het TurboPartner programma mogelijk te maken gelden onderstaande spelregels.

 1. TurboPartner
  1. U bent TurboPartner als minimaal één van uw medewerkers een geldig TurboPartner certificaat heeft.
 2. Turbo registratie
  1. Het registreren van een turbo moet altijd tijdens kantooruren vóór montage worden gedaan.
  2. De e-mail ‘bevestiging van de registratie’ moet op verzoek kunnen worden getoond.
 3. GeenGezeurGarantie
  1. Per kenteken of chassisnummer kan eenmaal aanspraak worden gedaan op de GeenGezeurGarantie.
  2. Per HU nummer mag maximaal eenmaal aanspraak worden gedaan op de GeenGezeurGarantie.
  3. Geldig tot 12 maanden na registratie.
  4. Eigen creditnota’s voor vervangende turbo’s worden niet geaccepteerd. Alleen via de online garantieprocedure, wordt er een gratis vervangende turbo geleverd door Turbo’s Hoet.
  5. Zodra er een defect of klacht aan een door Turbo’s Hoet geleverde turbo wordt geconstateerd, moet deze altijd online worden gemeld. Garantieclaims die op andere wijze worden aangemeld worden niet geaccepteerd.
  6.  Op de Geen Gezeur Garantie kan alleen aanspraak gemaakt worden door de TurboPartner die de turbo bij montage heeft geregistreerd.
  7. Turbo’s voor vrachtwagens (>3.5t) komen niet in aanmerking voor de GeenGezeurGarantie.
 4. TurboInsurance
  1. TurboInsurance geldt alleen voor TurboPartners die de turbotraining na 01.09.2017 hebben gevolgd en die daarna het TurboPartner certificaat hebben ontvangen. TurboPartners met het certificaat van vóór 01.09.2017 hebben wel recht op de GeenGezeurGarantie, niet op de TurboInsurance.
  2. Geldig tot 12 maanden na registratie met een maximum van 50.000 gereden kilometers.
  3. De vergoeding geldt alleen voor de montage- en demontage-uren van een turbo. Overige kosten worden niet vergoed.
  4. Per kenteken of chassisnummer mag maximaal eenmaal aanspraak worden gedaan.
  5. Per HU nummer mag maximaal eenmaal aanspraak worden gedaan.
  6. Het aantal arbeidsuren wordt bepaald door OE-tijden van de fabrikant en wordt geleverd door TecRMI. Over het vastgelegde aantal arbeidsuren kan niet worden onderhandeld.
  7. De uitkering van het arbeidsloon bedraagt €40 ex. btw per uur met een maximum van €400 ex. btw.
  8. Eigen facturen van deelnemende bedrijven voor vergoeding van de arbeidsuren worden niet verwerkt.
  9. Turbo’s voor vrachtwagens (>3.5t) komen niet in aanmerking voor de TurboInsurance.
  10. Op vergoeding van het arbeidsloon kan alleen aanspraak gedaan worden door de TurboPartner die de turbo bij montage heeft geregistreerd.
 5. Algemeen
  1. Voertuigen die worden gebruikt t.b.v. de autosport zijn uitgesloten voor de Geen Gezeur Garantie en TurboInsurance. 
  2. Voertuigen/motoren waarop tuning is toegepast zijn uitgesloten van de Geen Gezeur Garantie en TurboInsurance.
  3. Uw lidmaatschap is een jaar geldig. Hierna legt u opnieuw examen af. U wordt geïnformeerd.
  4. U accepteert de algemene voorwaarden en deze spelregels als u gebruik maakt van het TurboPartner lidmaatschap.
  5. Als mondelinge of schriftelijke instructies van Turbo’s Hoet aantoonbaar niet of onvoldoende zijn opgevolgd, dan vervallen alle garantievoorwaarden van TurboPartner.
  6. Als aantoonbaar misbruik wordt gemaakt van het TurboPartner lidmaatschap, vervallen alle garantievoorwaarden van TurboPartner.
  7. Turbo’s Hoet behoudt zich het recht voor de inhoud van het TurboPartner programma of het lidmaatschap op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande melding. Turbo’s Hoet kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen.
  8. Geen enkele data beschikbaar op de websites of mobiele app van Turbo’s Hoet mag worden opgeslagen of doorgegeven op welke manier ook (inbegrepen het scannen, fotokopiëren en elektronisch opslaan van gegevens) zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Turbo’s Hoet of een van haar onderliggende vennootschappen.
  9. De garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing in België.
  10. Turbo’s Hoet mag uw lidmaatschap zonder opgaaf van reden per direct opzeggen.
  11. Het TurboPartner lidmaatschap geld niet voor  vrachtwagens (> 3.5t).

Registreer uw turbo

Registreer uw turbo voor de montage zodat we u direct ondersteuning kunnen geven.

TURBO REGISTREREN »